Ønsker ikke å arve gjeld

Publisert: 30.09.2021

Min bror døde og hans barn er da arvinger, men det er mer gjeld enn formue og de ønsker da ikke å arve ha. Hvordan melder man tingretten finnes det et skjema? Han hadde fast eiendom. Kan man bruke paragraf 80?

Svar:

Dette er en litt vanskelig situasjon, men det er slik at man ikke er forpliktet til å overta arv, når det er mer gjeld enn formue. Den forenklede § 80-ordingen (nå videreført i ny lov), blir ikke benyttet når det er fast eiendom. Man må da la boet være "flytende", og så kan eventuell kreditor med sikkerhet i eiendommen kreve tvangssalg osv. Da blir dødsboet en form for konkursbo.

Med vennlig hilsen, advokat Trude Stormoen

Del denne artikkelen: