Ønsker ikke å fornye kontrakt for enkeltpersonforetak

Publisert: 08.02.2021
Emneord:

Mitt enkeltmannsforetak har en avtale med firma A. Kontrakten utløper 28.Feb. 2021. Firma A har sendt nytt kontraktsforslag, men for ett nytt firma (Firma B) med nytt navn/Org. nr. Denne nye kontrakten vil ikke bli signert av meg da jeg ikke aksepterer vilkårene. Men de ber meg om å fakturere de oppdrag som jeg har utført for Firma A i Januar og Februar 2021 til Firma B. Er dette innenfor loven, og kan dette indikere at jeg aksepterer kontrakten med Firma B ?

Svar:

Det må undersøkes hva som er bakgrunnen for endringen. Vær oppmerksom om dette innebærer mva og skatt. Sørg for å ha ditt på det tørre i denne forbindelse. Men ellers er det ikke noe i veien for å endre på fakturamottaker. Det er tross alt den som i sin tid krever fradrag for mva i sitt regnskap og utgiftsfører betalingen, som må innestå for dette, herunder regnskapsfører og revisor. Men får du forståelsen av at dette gjøres med henblikk på å få en fordel mht mva eller skatt, kan det medføre ansvar også for deg. Et alternativ er at du fakturerer A, så får A i sin tid fakturere B, om det hører hjemme der. Det er nok det greieste for deg. I den grad du følger instruksene fra A, så skal ikke det innebære at det oppstår et kontraktsforhold til B.

Med vennlig hilsen, advokat Ådne Jareld

Del denne artikkelen: