Ønsker ikke å opplyse om hvem som er far til barnet

Publisert: 28.09.2021

Jeg har blitt gravid etter ett møte med barnefar. Han ønsker overhodet ingen kontakt og tror han har klart å presse meg til å ta abort. Jeg har plikt til å oppgi fars navn, men jeg kan ikke bli straffet for å unnlate det? Har jeg fortsatt rett til bidragsforskudd? Hvis ja, kan jeg under noen omstendigheter bli bedt om å betale tilbake? Kan fars navn registreres på fødselsattest, og samtidig holdes hemmelig for far?

Svar:

Etter barneloven legges det opp til at man har en plikt til å opplyse hvem som er far til barnet. Det får derimot ingen økonomiske eller strafferettslige konsekvenser å ikke oppgi far til barnet. Du vil derfor ikke bli straffet eller fratatt noen økonomiske rettigheter ved å ikke oppgi barnets far.

Etter forskutteringsloven har du krav på bidragsforskudd, selv om barnet har ukjent far og underholdsbidrag derfor ikke er avtalt eller fastsatt. Dersom inntekten din overstiger 320 ganger forhøyet bidragsforskudd, har du ikke krav på å få utbetalt bidragsforskudd. Med mindre du får feil utbetaling fra NAV, så skal ikke forskuttert bidrag kreves tilbake fra deg.

Dersom far registreres som far til barnet på fødselsattesten og i folkeregisteret, så har han krav på å få vite om dette. Han må også godta farskapet, ettersom dere ikke er gift. Det er ikke mulig å holde dette hemmelig for faren og samtidig få han registrert som far til barnet.

Med vennlig hilsen, advokat Cathrine Rieber-Mohn

Del denne artikkelen: