Ønsker ikke å signere nytt lønnsbrev

Publisert: 18.02.2021

Jag har fått ett nytt lønnsbrev (kommer som vedlegg till avtalet) där man har låtit fastlönen stå och ändrat bonusordningen väsentligt. Lønnsbrevet blev sänt över för året 2021 i mitten av februari och förväntades att signeras på direkten. Man har inte diskuterat specifikt vad som skulle ändras i bonusordningen. I lønnsbrevet för 2020 så stod det specificerat att lønnsbrevet skulle gälla år 2020. Kan jag välja att inte signera det nya 2021 avtalet och vad vill då vara gällande avtal?

Svar:

Det er alltid det avtalte som gjelder. Når det gjelder en avtale for 2020, så gjelder den ikke for 2021, i utgangspunktet. Men, hvis ikke ny avtale inngås før 1.1.21, må en forholde seg til det som er avtalt, og da må det påregnes at avtalen av 2020 regulerer arbeidsforholdet. Hvis arbeidsgiver ikke er fornøyd med det, og mener at det er saklig grunn for å si opp avtalen av 2020, så må arbeidsgiver gå til en endringsoppsigelse for å kunne påtvinge deg en endret avtale.

Det er uvanlig at en arbeidsavtale kun gjelder for ett kalenderår uten at også ansettelsesforholdet opphører når kalenderåret er utløpt. Det vil normalt være et midlertidig ansettelsesforhold. Men det er ikke noe i veien for at det kan inngås en avtale om at lønnsforholdene reforhandles hvert år. Men da må dette være formalisert slik at dette ikke er i strid med reglene i arbeidsmiljøloven om krav til oppsigelser/endringsoppsigelser og kravene til midlertidig ansettelse. Dette er altså en utfordrende avtalesituasjon for arbeidsgiver. Siden ditt arbeidsforhold fortsetter, så er ikke dette noen midlertidig ansettelse. En midlertidig ansettelse er heller ikke lovlig når det er behov for et løpende arbeidsforhold. Din arbeidsgiver vil derfor neppe bli hørt med at avtalen fra 2020 ikke regulerer ansettelsesforholdet og din lønnsavtale for 2021 og inn i fremtiden, om det ikke foreligger saklig grunn for en endringsoppsigelse.

Med vennlig hilsen, advokat Ådne Jareld

Del denne artikkelen: