Ønsker ikke at kjæreste skal gjennomføre svangerskap

Publisert: 06.09.2021

Jeg har datet en dame med et annet statsborgerskap og som bor i et annet land i noen år av og til. Hadde ikke noe fysisk kontakt i koronatiden. Etter det besøkte jeg henne i 6 uker. Vi er ikke forlovet eller har ikke noen konkret planer videre. Da jeg kom tilbake så fikk jeg vite at hun er gravid. Jeg har anbefalt henne å vurdere å abortere da det blir vanskelig for henne å gå gjennom graviditet mens hun passer på et annet sykt barn. Da har hun kalt det slutt og bedt meg å ikke ta kontakt igjen. Er jeg i noen juridisk trøbbel nå?

Svar:

Jeg har ikke kjennskap til rettssystemet og lovverket i landet der hun bor, vi kan kun rådgi i forhold til norske regler.

Etter norsk rett vil du, dersom du er biologisk far til barnet, kunne bli registrert som barnets far. Dette innebærer at du får alle rettigheter og plikter som det innebærer å være far.

Du vil kunne kreve samvær og medbestemmelsesrett overfor barnet når det er født. Mor på sin side kan kreve barnebidrag av deg, om dere ikke bor sammen. For barnets del får det blant annet arverett etter deg.

Selv om du har gitt uttrykk for at dette ikke er et ønsket svangerskap fra din side, fritar det deg ikke for rettigheter eller plikter overfor barnet når det er født.

Med vennlig hilsen, advokat Cathrine Rieber-Mohn

Del denne artikkelen: