Ønsker ikke at mannen skal arve alt

Publisert: 10.03.2021

Vi er gift uten barn, ingen fra før heller. Mannen min og jeg eier 50 % hver på et hus vi har gjeld på. Jeg har fått noen arvepenger fra mine foreldre og vil derfor skrive et testamente. Kan man skrive det så mannen min bare arver det som er lovbestemt? Altså minst mulig da jeg vil gi pengene til andre formål. Hvilke dokumenter må være tilstede for dette? Testamentet skal tinglyses og deponeres.

Svar:

Etter den nye arvelovens § 10 kan man redusere ektefellens arv. Man kan ikke gå under 6G (folketrygdens grunnbeløp, i dag på i overkant av kr. 100 000,-). Det er dog et krav om at ektefellen må ha fått kunnskap om denne reduksjonen.

Med vennlig hilsen, advokat Espen Lång

Del denne artikkelen: