Ønsker ikke at særkullsbarn arver hus

Publisert: 07.12.2020
Emneord:

Samboer ønsker ikke at særkullsbarn også ønsker huset etter avdøde. Han har ingen borett/samboerkontrakt/testament, kun 4g. Jeg er blitt hindret alle muligheter til å få økonomisk oversikt fordi det er for vanskelig da han har begjært proklama +offentlig skifte da han skal gjøre alt for å hindre vedkommende å få huset men ikke betalt regningen. Vi har da å fått arven vår mot at han tar hus med gjeld. Advokat hjelper ikke fordi proklama ikke foreligger.

Svar:

Dersom det er begjært offentlig skifte, har retten oppnevnt en advokat som bostyrer. Det er ikke mye en bostyrer kan gjøre før det er oversikt over boets verdier, og derfor avventes proklama. Bostyrer må vite at det er midler i boet før det kan igangsettes arbeid.

Samboer kan ha rett til å overta bolig etter husstandsfellesskapsloven, men da mot å kjøpe ut de andre arvingene. Egen arv til samboer må da hensyntas.

Med vennlig hilsen, advokat Trude Stormoen

Del denne artikkelen: