Ønsker ikke oppløsning av sameie etter samlivsbrudd

Publisert: 23.11.2021

Spørsmål gjelder samlivsbrudd, hvor samboerkontrakt legger føringer ved samlivsbrudd. A er i kontrakten forbeholdt retten til å kjøpe ut B. Problemet er at B ikke vil bli kjøpt ut, til tross for at B flyttet ut for mange uker siden. B vil ikke avlevere nøkler eller melde adresse-endring. B vil ikke håndtere det økonomiske ved huset før avtale er inngått vedr felles barn. A har fått tilsagn fra bank for overtagelse av felles lån, samt ny medlåntaker. Hva kan A gjøre for å bringe dette i land?

Svar:

Dersom den ene partene ikke vil bidra til oppløsning av sameie, kan dette kreves tvangsoppløst. Personen som krever oppløsning, trenger ikke å oppgi noen begrunnelse for valget. Det er imidlertid viktig at oppløsningen ikke strider med lovens regler.

Høyesterett har uttalt at:

«Et vesentlig hensyn er at en sameier skal kunne komme ut av sameiet og få frigjort sin kapital, i situasjoner hvor ingen vil kjøpe sameieandelen, eller bare til en urimelig lav pris. Men oppløsningsretten skal også være en sikkerhetsventil «mot mangt gale som kan koma på i ei sameige», for eksempel når samarbeidet mellom sameierne skjærer seg. Et oppløsningsforbud kan derfor være et sterkt inngrep i sameiernes handlefrihet og deres mulighet for å finne rasjonelle løsninger i konfliktsituasjoner.»

Ved budrunde har de andre sameierne fortrinnsrett. For å kunne benytte seg av fortrinnsretten må sameierne tilpasse seg det høyeste budet som er gitt av en ekstern budgiver.

Ved tvangsoppløsning av et sameie vil den rettslige prosessen normalt ta lengre tid enn ved et frivillig salg. I noen tilfeller er det nødvendig med en tvangsoppløsning for å få oppløst et sameie.

Med vennlig hilsen, advokat Gro Arnesen Fremstad

Del denne artikkelen: