Ønsker skjervdeling av arv ved skilsmisse

Publisert: 27.05.2020
Emneord: ,

Jeg arver 1,2 mill etter mine foreldre. Nå i juni blir dette utbetalt. Jeg ønsker å beholde disse pengene hvis jeg og min ektefelle går fra hverandre, skjevdeling. Vi har 5 mill i lån og tanken er å betale ned på lånet med disse midlene. Hvis jeg bruker dem til nedbetaling vil jeg allikevel kunne få med meg disse pengene ut av ekteskapet ved et senere brudd?

Svar:

Reglene for skjevdeling sier at du kan beholde arv du har mottatt under ekteskapet. Forutsetningen er at de er i behold. Det vil de være dersom de benyttes til nedbetaling på lån. Spørsmålet blir hvilken betydning dette skal få mellom deg og din ektemann. Skal du da ha en større eierandel? Hva om boligen øker markant i verdi, skal du da ha markedsmessig verdistigning på disse midlene osv? Skal de bare kunne skjevdeles krone for krone? Dette bør avklares, gjerne med en ektepakt.

Med vennlig hilsen, advokat Espen Lång

Del denne artikkelen: