Ønsker tidligere utbetaling av provisjon

Publisert: 23.02.2021

Jeg jobber som selger av et produkt som har veldig lang leveringstid, 6 - 14 mnd etter bindende kontrakt er skrevet med kunde. Jeg har en lav fastlønn. Jeg får ikke utbetalt provisjonslønnen min før produktet er betalt av kunde, og finner det lite motiverende å få lønn for hardt arbeid så lang tid etter jobben er gjort, da jobben har varierende arbeidsmengde i løpet av året, og det blir mye overtid da det er som best. Kan jeg forlange utbetaling tidligere?

Svar:

Dette er et avtalebasert forhold. Du er derfor henvist til å fortolke avtalen ut fra ordlyden i sammenheng med den aktuelle situasjonen. Jeg synes imidlertid at avtalen fremtrer som noe ubalansert i forholdet mellom deg og din arbeidsgiver. Det kan være et tolkningsmoment når en skal forstå avtalen og anvende riktig løsning. Avtalen kan du ikke endre på ensidig. Du må i så fall forsøke å reforhandle avtalen, om den underbygger den uheldige situasjonen som du beskriver. I en forhandlingssituasjon vil det være spørsmål om du eller arbeidsgiver er mest avhengig av din stilling. Hvis det er slik at du vurderer å si opp stillingen din pga lønnsforholdene, så kan det også være en indikasjon på at arbeidsgiver også vil få vansker med å erstatte deg på samme vilkår. Så, stiller du et ultimatum på en konstruktiv måte, kan det være at du kan få gjennomslag hos arbeidsgiver. Det kan være at også arbeidsgiver ser at dette er en uholdbar situasjon.

Med vennlig hilsen, advokat Ådne Jareld

Del denne artikkelen: