Oppdaget borett på odelsgård

Publisert: 20.10.2020

Min mann overtok et småbruk på odel for en del år siden. Det ble tatt takst og han betalte ut sin søster. Men da vi etter noen år skulle skifte bank, fikk vi opplyst fra banken at det var heftelse på gården. Det viste seg at min manns søster hadde borett i gården. Dette ante vi ingenting om. Vi hadde advokat og hun hadde advokat. Ingen av dem sjekket dette og opplyste min mann om heftelsen. Hans søster unnlot å varsle om dette og hun fikk betalt etter full takst. Er boretten virkelig gyldig?

Svar:

Jeg vil sterkt anta at det var en forutsetning for tidligere handel, dvs når din mann betalte ut sin søster av gården, at gården ble overtatt heftelsesfritt, det vil si uten en slik heftelse på eiendommen.

Med mindre man avtalte at denne boretten skulle gjelde fortsatt så antar jeg at denne ikke er gyldig i dag.

Jeg synes for øvrige at det er noe bemerkelsesverdig at dette ikke ble oppdaget når denne handelen ble gjennomført. Iallfall så bør den som har ansvaret for gjennomføringen av handelen undersøke og avklare dette forholdet før betalingen ble utbetalt til denne søsteren.

Med vennlig hilsen, advokat Stig Rune Østgaard

Del denne artikkelen: