Oppgjør ved skilsmisse

Publisert: 27.10.2020

Vært gift i 4 år og skal skilles. Kjøpte felles bolig på 1,6 mill etter vi giftet oss som vi pusset opp. Min mann gikk inn med 1,2 mill i kontanter som vi brukte til oppussing. Jeg gikk inn med 200 000 av min boligsparing. Vi sitter igjen med ett lån på 1,5 mill. Han har betalt gjeld og nesten alle utgifter. Jeg har vært hjemmeværende for det meste med små barn og husjobb. Jobbet litt 60 %. Min lønn har gått til mat, klær og billån, studielån. Han skal beholde huset. Får jeg noe når han selger meg ut?

Svar:

Ekteskapslovens utgangspunkt ved skilsmisse er likedeling, og det er den som krever midler holdt utenfor deling som må kreve og dokumentere en rett til dette.

Ut fra det du skriver, ser det ut til at dere begge har tatt med dere midler inn i ekteskapet som kan holdes utenfor deling, men at han har brakt inn en større del enn deg. Videre er det slik at verdier som er opparbeidet sammen i løpet av ekteskapet, skal likedeles. Typisk vil dette være netto verdier som er opparbeidet ved bruk av felleseiemidler (f.eks lønn) til nedbetaling av lån.

Med andre ord er det svært sannsynlig at du skal motta et oppgjør i forbindelse med at han kjøper deg ut, eller at dere selger boligen. Det kan være hensiktsmessig å oppsøke bistand fra en advokat for å få hjelp til å regne ut hva du kan ha krav på i oppgjøret.

Med vennlig hilsen, advokat Nina Oskarsson

Del denne artikkelen: