Oppgjør vel avsluttet samboerskap

Publisert: 27.05.2020

Etter 27 års samliv er det nå slutt. Vi står oppført med 50 50 på huset, men jeg sto for egenandel. Jeg har betalt alt av avdrag, forsikringer, strøm mm. På huset, samt bilforsikring på hennes bil (og egenkapital på denne). Har hun krav på halve overskuddet av bolig? Andre utgifter som mat og klær har vi delt.

Svar:

Ut fra det du skriver går jeg ut fra at dere har vært samboere. Hovedregelen er at det man bringer inn i et forhold tar man også med seg ut av forholdet når det ender. Denne regelen er lik for både samboere og ektepar. Hvis ikke samboerne har avtalt noe annet, sitter man altså igjen med de samme verdiene som man tok med seg inn i forholdet i det samboerskapet avsluttes.

Ved fastleggingen av hvem som eier hva, er det de faktiske eierforholdene som er avgjørende. Det er i utgangspunktet ikke bestemmende hvem som har betalt for eiendelen eller hvem som formelt står registrert som eier, selv om dette ofte samsvarer med de faktiske eierforholdene. Den av samboerne som er den reelle eieren av tingen er bestemmende. Dette kan for eksempel fremgå av en avtale. Dersom dere har en så sammenfiltret økonomi at det ikke er mulig å fastslå hvem som eier hva, kan det bety at begge må anses som eier av tingen.

Samboeres økonomi blir altså i utgangspunktet sett på som adskilt fra hverandre. For at samboere skal etablere felleseie – det vil si at en gjenstands verdi, som man har skaffet seg i løpet av samlivet, i utgangspunktet deles ved et brudd – må felleseie enten fremgå av en avtale mellom samboerne, eller ved at gjenstanden eies av begge to i fellesskap gjennom såkalt sameie. Det er også mulig at en eller begge opparbeider seg rett til en eierandel i noe den ene samboeren i utgangspunktet eide alene, eksempelvis en bolig.

I rettspraksis er det lagt til grunn at det ved opphør av samboerforhold kan tilkjennes vederlag med grunnlag i alminnelige berikelses- og restitusjonsprinsipper. Det fremgår av disse avgjørelsene at to vilkår må være oppfylt for at vederlag skal kunne tilkjennes. Den ene må ha tilført den andre en økonomisk fordel, og det må i tillegg være rimelig å tilkjenne vederlag.

Ut fra ditt spørsmål vil det således være avgjørende hvorvidt du har tilført din ekssamboer en økonomisk fordel, hvis svaret på dette er positivt må det i tillegg være rimelig at du tilkjennes et vederlag.

Med vennlig hilsen, advokat Gro Arnesen Fremstad

Del denne artikkelen: