Oppsagt etter ni år

Publisert: 28.10.2020

Jeg tegnet arbeidsavtale med bedrift i 2011 og avtalen gikk ut i 2014. Jeg har arbeidet uten avtale fra 2014 til nå og blir oppsagt med en mnd oppsigelse. Dette skjer etter 9 år fordi arbeidsgiver mener nå at jeg ikke har overholdt avtalen fra 2014. Er dette etter arbeidsmiljøloven forsvarlig? Hvis avtalen utgår og arbeidsgiver ikke inngår ny, går stillingen min da over til fast stilling, som jeg har forstått?

Svar:

Du har forstått dette riktig. Du skal betraktes som fast ansatt med de rettigheter som det medfører. Du kan ikke sies opp med mindre arbeidsgiver har saklig grunn for det og oppsigelse følger de formelle kravene i arbeidsmiljøloven. Oppsigelsesfristen er for øvrig 2 måneder når en har vært ansatt i mer enn 5 år, med mindre det er avtalt noe annet i arbeidsavtalen.

Med vennlig hilsen, advokat Ådne Jareld

Del denne artikkelen: