Oppsigelse av oppstallør i stall

Publisert: 08.01.2021

En ansatt i stallen har meldt inn til styret at hun ble hengt ut på nett av en oppstallør. Innlegget ble lagt ut på en felles side for alle oppstallører og spørsmålet var «hvorfor en oppstallør med 3 hester har mindre foringer enn andre» det ble ikke nevnt navn, men den ansatte har 3 hester og har ligget i personlig konflikt med oppstalløren og meldte derfor fra til styret som nå har gitt oppstalløren oppsigelse som følge av denne «uthengingen» og viser til arbeidsmiljøloven. Er dette lovlig?

Svar:

Arbeidsmiljøloven beskytter ansatte og ikke en selvstendig oppdragsgiver, og kan ikke anvendes for å løse en konflikt med en kunde/oppstallør. Forholdet mellom stallen og dens eier(e) og en kunde/oppstallør, reguleres av avtaleforholdet. Hvis forholdet ikke reguleres av avtalen, må en se hvorledes avtalen regulerer oppsigelsesfristen.

Med vennlig hilsen, advokat Ådne Jareld

Del denne artikkelen: