Oppsigelse når man er sykemeldt

Publisert: 29.11.2021
Emneord: ,

Drøftelsesmøte mot slutten av prøvetiden er avholdt og arbeidstaker har fått beskjed om at avgjørelse vil foreligge innen få dager. Arbeidstaker har klart og tydelig uttalt i drøftelsesmøte at det ikke foreligger saklig grunnlag til oppsigelse. Så skjer det at arbeidstaker blir langtidssykemeldt til etter at prøvetiden er over. Kan arbeidsgiver da gå til oppsigelse mens arbeidstaker er sykemeldt og vil arbeidstaker ha stillingsvern som fast ansatt når han er tilbake på jobb etter sykdom?

Svar:

Oppsigelse i prøvetiden må være saklig begrunnet, men det er alminnelig antatt at terskelen for oppsigelse er noe lavere enn etter endt prøvetid. Arbeidsgiver bør kunne vise til oppfølgingsmøter underveis, da det er et prinsipp at en oppsigelse ikke skal komme overraskende på arbeidstaker. Hvis arbeidstaker i prøvetiden har vist manglende tilpasning til arbeidet, eller manglende faglig dyktighet eller pålitelighet, kan arbeidsgiver ha saklig grunn til å avslutte arbeidsforholdet. Dokumentasjon på tilbakemeldinger som er gitt og/eller forsøk på veiledning vil være viktig for å underbygge at arbeidsgiver har slik saklig grunn.

Hvis drøftingsmøte er avholdt kan beslutning om oppsigelse tas selv om arbeidstaker skulle bli sykmeldt i prøvetiden. Dette fordi verneperiode på 12 måneder ved sykdom, kun gjelder oppsigelse på grunn av sykdommen. Det er altså tillatt å beslutte oppsigelse som følge av arbeidstaker manglende tilpasning til arbeidet mv.

Ved sykdom i prøvetiden kan prøvetiden for øvrig forlenges med en periode som tilsvarer lengden på fraværet, men kun dersom arbeidstaker ved ansettelsen er skriftlig orientert om adgangen til dette og arbeidsgiver faktisk gir slik orientering om forlengelse innen utløpet av prøvetiden, se aml. § 15-6 (4).

Om det er slik at arbeidstaker ble sykmeldt i prøvetiden og prøvetiden nå er løpt ut, uten at arbeidsgiver har foretatt verken beslutning om oppsigelse eller forlenget prøvetiden, så må en oppsigelse eventuelt begrunnes i aml. § 15-7, med noe høyere terskel enn oppsigelse i prøvetid.

Med vennlig hilsen, advokat Ådne Jareld

Del denne artikkelen: