Oppsigelse under permisjon

Publisert: 11.10.2021

Jeg har akkurat påbegynt en seks måneders periode med ulønnet permisjon i forlengelse av mammapermisjon. Kan jeg si opp min nåværende stilling, og allikevel tiltre ny stilling umiddelbart? Eller må jeg;

1. Vente til det har gått 3 mnd (periode med oppsigelsesperiode) 2. Vente til det har gått 6 mnd (periode med innvilget ulønnet permisjon) 3. Vente 9 mnd (begge periodene samlet)

Svar:

Som arbeidstaker står du fritt til å si opp stillingen din når du måtte ønske, selv om du er i permisjon. Du kan imidlertid ikke tiltre ny stilling før oppsigelsesfristen er gått ut, med mindre du inngår en avtale med arbeidsgiver om en tidligere fratreden. Som utgangspunkt må du dermed vente ut oppsigelsesperioden på tre måneder, før du går inn i ny stilling.

Del denne artikkelen: