Oppsigelsestid i jobb uten kontrakt

Publisert: 05.05.2021

Jeg er i en intervjuprosess med et selskap og har noen spørsmål ang. oppsigelse i nåværende jobb. Begynte i nåværende jobb oktober 2020 på en on-call kontrakt (100 %). Takket ja til 100 % fast stilling med startdato 1.mars 2021. Har ikke fått oppdatert kontrakt og er på prøvetid. Snakket med HR-ansvarlig, og hun informerte om at en muntlig avtale også er bindende. Gjelder dette i mitt tilfelle også? Nærmeste leder forklarte at jeg kunne gå på dagen om jeg ønsket det.

Svar:

En muntlig ansettelsesavtale er bindende for begge parter, selv om en har krav på en skriftlig ansettelsesavtale, slik arbeidsmiljøloven bestemmer. Etter prøvetiden (6 mndr) er det 1 måneds oppsigelsesfrist fra den 1. i måneden etter at oppsigelsen er inngitt. Din prøvetid skal være over etter det du opplyser. Hvis det nå avtales at du skal ha prøvetid etter at du fikk den faste stillingen, så vil nok den kunne settes til side, siden du har vært ansatt i mer enn 6 mndr pr. april. Men i prøvetid er oppsigelsesfristen 14 dager regnet pr. dag fra og med oppsigelsesdatoen. Det er lovlig å avtale kortere oppsigelsesfrist for den ansatte. Så hvis du kan verifisere/dokumentere avtalen med din nærmeste leder om at du kan gå på dagen, så vil du ha anledning til det.

Med vennlig hilsen, advokat Ådne Jareld

Del denne artikkelen: