Oppsigelsestid i pappaperm

Publisert: 26.03.2021

Jeg har sagt opp 50 % stillingen min i butikken jeg jobbet. 31.01.2021. Jeg er i pappapermisjon til og med 27.04.2021. Oppsigelsestiden løper da fra 01.02.2021?

Svar:

Reglene om beregning av oppsigelsesfrister følger av arbeidsmiljøloven § 15-3.
Her er normalregelen at oppsigelsesfristen løper fra og med den første dagen i måneden etter at oppsigelsen fant sted.

Loven åpner imidlertid for at det i tariffavtale kan fastsettes en annen oppsigelsesfrist. I Hovedavtalen for KS gjelder en gjensidig oppsigelsesfrist på tre måneder regnet fra «oppsigelsestidspunktet». Dette skal i så fall fremgå av arbeidsavtalen.

Med mindre det følger av arbeidsavtalen din at oppsigelsesfristen regnes fra oppsigelsestidspunktet, er det dermed riktig at oppsigelsestiden i ditt tilfelle løper fra 1. februar 2021.

Oppsigelsestiden som nevnt, løper også mens du er i pappapermisjon.

Del denne artikkelen: