Oppsigelsestid når man ikke har husleiekontrakt

Publisert: 10.12.2020

Jeg bor i en leilighet ( kollektiv) med to andre personer. Ingen kontraktspapirer foreligger eller skriftlig informasjon/dialog på at det er oppsigelsestid. Jeg har heller aldri hatt dialog med huseier, da hun som har bodd her lengst har hatt all dialog med han da jeg flyttet inn. Jeg har heller ikke betalt depositum. Nå planlegger jeg å flytte. Hvilke rettigheter har jeg på å flytte ut "på dagen" om jeg ønsker?

Svar:

Det kommer jo an å hva dere har avtalt. Det er ingen krav til at leieavtaler må inngås skriftlig, med mindre en av partene ber om det. Men uten skriftlig avtale må det likevel avklares hva som er avtalt og hvem som er ansvarlig for oppsigelsestid osv. Normalt må det påregnes oppsigelsestid i slike tilfeller - som et utgangspunkt.

Med vennlig hilsen, advokat Ida Helene Braastad Balke

Del denne artikkelen: