Oppsigelsestid ved korte arbeidsavtaler

Publisert: 22.03.2021

Har jobbet hos en arbeidsgiver som har gitt kjempekorte kontrakter om gangen. Først fra feb til aug 2020, så aug 2020 til feb 2021. Og nå mars til mai 2021. Nåværende kontrakt: Varighet: mars til mai 2021. Prøvetid: 6 måneder, ved prøvetiden er oppsigelsestiden 14 dager. Oppsigelse: Etter utløpet av prøvetiden, og før opphør i mai 2021, gjelder oppsigelsesfrist iht arbeidsmiljøloven paragraf 15-3 (på 1 måned). Hva er oppsigelsestiden? 14 dager el. 1 mnd?

Svar:

Lovens hovedregel er at ansettelser skal være faste, så jeg legger til grunn at den midlertidige ansettelsen i saken her har rettslig grunnlag i arbeidsmiljøloven § 14-9 (2), f.eks. dersom du er ansatt som vikar i en annens fravær.

Prøvetid kan avtales for inntil seks måneder, og kan kun avtales én gang for samme stilling. Selv om den midlertidige kontrakten forlenges kan arbeidsgiver altså ikke betinge seg ny prøvetid. Vær oppmerksom på at prøvetiden på visse vilkår kan forlenges dersom du har vært fraværende i prøvetiden. Forlengelse av prøvetid kan da skje med en periode som tilsvarer ditt fravær og og kun dersom du er skriftlig orientert om adgangen til forlengelse, samt at du faktisk ble orientert om forlengelsen før den opprinnelige prøvetidens utløp. Da du ble ansatt i stillingen i februar 2020 er prøvetiden uansett løpt ut. Oppsigelsestiden er da 1 måned, jf. aml. § 15-3.

Del denne artikkelen: