Overgang fra offentlig stilling til selvstendig næringsdrivende mens man er sykemeldt

Publisert: 20.05.2021

Jeg er 100% sykemeldt i nåværende jobb (fast offentlig stilling). På grunn av arbeidsmiljøet har jeg vært på utkikk etter ny jobb. Jeg har fått tilbud om å begynne som selvstendig næringsdrivende i et AS. Jeg ønsker å bli ferdig med nåværende arbeidsforhold siden det har vært en medvirkende årsak til mitt sykefravær. Hvordan bør jeg gå frem for å få en rask avslutning på nåværende arbeidsforhold samtidig som jeg vil være delvis sykemeldt som selvstendig næringsdrivende? Uten at det fører til mer usikker økonomi.

Svar:

Det er kun din fastlege som kan fastsette graden av sykemelding. Hvis en er selvstendig næringsdrivende, vil en ikke være ansatt i et AS eller annet sted i en og samme arbeidsfunksjon. Du kan når som helst si opp ditt arbeidsforhold uansett om du er sykemeldt eller ikke. Du vil uansett få en mer usikker økonomi som selvstendig næringsdrivende, da ingen har arbeidsgiveransvar for deg. Det kan også bli utfordringer med beregningsgrunnlaget for eventuelle sykepenger.

Med vennlig hilsen, advokat Ådne Jareld

Del denne artikkelen: