Pålegges fast overtid

Publisert: 13.08.2020

Jeg arbeider 100 % på en klinikk. Har overtid på over 40 pr uke/t over 9 pr dag. Tid mellom ordinær arbeidstid og overtid er altså merarbeid. Siden vi har hatt stengt, kan jeg bruke jan, feb og mars som eks. Av 37 dgr disse mnd, ble det merarbeid på 29 av dem. Dette er representativt for min arbeidshverdag. Timene er ment å avspaseres, men dette mener sjefen at jeg skal gjøre mens jeg svarer på telefon/mail. Altså ikke fri. Hvordan er reglene når merarbeid blir regelen ikke unntaket?

Svar:

Arbeidsmiljøloven regulerer arbeidstiden, hva en har plikt til, men også hvilke begrensninger som gjelder. Slik du fremstiller det, så vil jeg anta at du er pålagt ulovlig overtid. Du bør ta dette opp med ditt lokale arbeidstilsyn. Se her: https://www.arbeidstilsynet.no/om-oss/tilsyn/

Med vennlig hilsen, advokat Ådne Jareld

Del denne artikkelen: