Pant i bolig man er kausjonist for

Publisert: 13.12.2018

Min datter har kjøpt bolig og jeg har gått inn som kausjonist for en del av kjøpet med pant i min bolig. Banken hun har lån i har tatt pant i boligen. Kan jeg ta pant i boligen slik at denne ikke kan selges uten at lånet jeg har kausjonert for blir dekket?

Svar:

Du står fritt til å bli panthaver på din datters bolig såfremt hun også aksepterer det. Din eventuelle panterett vil da få sikkerhet etter bankens panterett.

En slik panterett vil imidlertid ikke innebære at den delen av lånet som du har kausjonert for automatisk vil bli innfridd ved et senere salg av din datters eiendom. Dette vil som alltid bero på hvorvidt kjøpesummen er stor nok til å dekke både bankens panterett og din panterett. Dersom kjøpesummen ikke er tilstrekkelig høy for å dekke begge panterettighetene, vil banken fortsatt kunne kreve sitt utestående krav gjennom kausjonsansvaret som du har påtatt deg.

Del denne artikkelen: