Pant i uskiftet bo

Publisert: 27.10.2020

Min mor sitter i uskiftet bo. For en tid tilbake, ble hun medlåntaker til et lån til min bror, med pant i boligen. Hva skjer med pantet ved evt dødsfall? Vil det bli overført til min bror (som er hovedlåntaker), eller må jeg være med å dekke dette ved slag av boligen? Hvordan kan jeg sikre meg, at jeg ikke må være med å slettet pantet?

Svar:

I forhold til banken, vil banken kunne kreve sikkerhet for lånet siden hun er medlånetaker. Om banken vil godta å skrive lånet over på din bror ved din mors bortgang, vil være opp til banken. Trolig har de nå sikkerhet i boligen til din mor?

I forholdet din mor/bror, antar jeg det er din bror som har fått lånet utbetalt, og således er ansvarlig innad dem i mellom. Din mor har da et krav not din bror, og dette kravet vil boet kunne overta.

I praksis gjøres dette ofte slik at bror får fradrag i sin andel av arven tilsvarende lånet.

Jeg vet litt lite konkret for å kunne svare sikkert her. Jeg anbefaler at dere vurderer å lage en klar avtale, eventuelt supplert med et testament.

Med vennlig hilsen, advokat Trude Stormoen

Del denne artikkelen: