Påvirker pengegaver dagpenger og sosialhjelp?

Publisert: 07.04.2021

Vi er et ektepar som nylig har solgt vår bolig for en god pris. Vi planlegger å kjøpe bolig til vår datter for ca 4 millioner, hvorav noe skal være forskudd på arv og noe skal være lån fra mor. Vår datter leier nå bolig i Oslo. Hun er permittert fra jobben, men regner med å komme tilbake i jobb i løpet av sommeren. Vil forskudd på arv og lån fra mor påvirke hennes rett til dagpenger fra NAV, eller økonomisk sosialhjelp hvis hun mister jobben? Hvordan vil eierforhold og lånegrad påvirke dette?

Svar:

Retten til dagpenger påvirkes ikke av formuesforhold. Når det gjelder økonomisk sosialhjelp så vil slik støtte påvirkes av formuesforhold. Økonomisk sosialhjelp er "subsidiær", det vil si at den enkelte først og fremst skal klare seg ved hjelp av egne midler og formue. Dersom datteren i dette tilfellet har en betydelig formue i eiendom, så vil det nok bli stillet krav om at den realiseres og at midlene brukes før sosial stønad kan være aktuelt. Alternativet kan være at datteren leier bolig av foreldrene. Hun har da ikke formue og kan få dekket kostnader til "rimelige" og "nødvendige" kostnader til bolig. Foreldre har ikke forsørgeransvar for voksne barn.

Med vennlig hilsen, advokat Christian Grahl-Madsen

Del denne artikkelen: