Pengegave til ekssamboer

Publisert: 07.04.2021

Jeg ønsker å gi min eks-samboer en gave da hun trenger egenkapital for å kjøpe seg leilighet. Er det noen grenser for beløp, og vil dette utløse noen avgifter/beskatning for noen av oss?

Svar:

Gaver løser ikke ut skatt/avgift i seg selv. Dersom hennes samlede nettoformue (samlede eiendeler med fradrag for gjeld) overstiger grensen for formuesskatt, så vil hun måtte betale skatt av det beløp som overstiger grensen. Se grensene her: https://www.skatteetaten.no/satser/formuesskatt/

Gaver over 100 000 kroner meldes inn via skattemeldingen for det året gaven blir gitt.

Del denne artikkelen: