Pengegave til person med gjeldsordning

Publisert: 25.01.2021

Min mann har gjeldsordning. Hans mor ønsker å fordele noe av sin formue til sine barn før hun dør. Pga gjeldsordningen vil da pengene gå til min manns kreditorer. Dette er noe hverken hun eller min mann ønsker. Kan hun gi en pengegave til meg uten at det går til hans kreditorer? Jeg har ikke gjeldsordning.

Svar:

Gjeldsordningsloven par. 4-3 bestemmer at den som har en gjeldsordning etter loven kan beholde så meget av sin inntekt at det dekker det som med rimelighet trengs til underhold av skyldneren og personer denne har lovbestemt forsørgelsesplikt for, eller lever i ekteskapsliknende forhold med. Hvis hun har midler ut over dette, som det synes som om hun har, er det kreditors. Så svaret er nei vil jeg anta. Hvis hun er i tvil anbefales det å kontakte namsmannen for råd.

Del denne artikkelen: