Pensjon når man har jobbet i utlandet

Publisert: 15.10.2020

Har bodd i USA i 32 år. Tenker å flytte hjem til Norge, er norsk statsborger har, fått jobb i Norge. Har jobbet en del i Norge ca 5 år og da skattet til Norge. Vil jeg opparbeide tilleggspensjon? Jeg er 62 år. Hvor lenge må jeg jobbe for å komme inn i det norske velferdssystemet?

Svar:

Du må ha minst tre poengår for å få beregnet tilleggspensjon, så dersom du har pensjonsgivende inntekt i tre år vil du kunne få beregnet tilleggspensjon i Norge. Man vil da også se på de årene du allerede har jobbet i Norge, slik at du allerede fyller vilkårene for tilleggspensjon. Beregningen skjer etter følgende formel: Grunnbeløpet (per nå ca 100.000) x 42 % x gjennomsnittlig pensjonspoeng x antall poengår.

Som hovedregel er alle som er bosatt i Norge medlem av folketrygden, slik at du er en del av det norske velferdssystemet ved innreisedato. Forutsetningen er at intensjonen er å være bosatt i Norge i mer enn 12 måneder (og dette vilkåret fyller du med tanke på det du skriver).

Del denne artikkelen: