Pensjonssparing fra arbeidsgiver

Publisert: 26.04.2021

Jobber i en frivillig organisasjon i 100 % årskontrakter (jeg er 25 år +). Startet i fjor. Fikk dette året beskjed om at de skulle starte å spare pensjon for meg. Har jeg krav på spart pensjon fra i fjor? Fra dagen jeg startet?

Svar:

Hvis du refererer til OTP (obligatorisk tjenestepensjon), så reguleres slike pensjonsrettigheter av OTP-loven. Ethvert rettssubjekt som har ansatte i sin tjeneste, er forpliktet etter loven. Arbeidstaker har krav på at tilskudd i samsvar med minstekravene i loven skal innbetales til pensjonsordning for arbeidstakerne. Innskuddet utgjør en prosentandel av lønnen. Dvs. at så lenge du har fått lønnsutbetaling, har arbeidsgiver en plikt til å betale innskudd. Hvis arbeidsgiver ikke har fulgt opp dette, må arbeidsgiver etterbetale til forsikringsselskapet på din konto.

Med vennlig hilsen, advokat Ådne Jareld

Del denne artikkelen: