Permisjonspenger under vikarstilling

Publisert: 07.12.2020
Emneord: , ,

Jeg takket ja til en jobb som legevikar 100% i ett år. Jeg skal starte fra januar 2021. Jeg fant ut at jeg er gravid etter at jeg signerte kontrakten. Jeg er god i form og skal jobbe så lange jeg kan. Mitt spørsmål gjelder mammapermisjon. Jeg har termin 21.07.21, da har jeg jobbet litt over 6 måneder, har de rett til å sparke meg siden jeg har ikke jobbet lenge nok(bare prøvetid)? Og har jeg alle mine rettigheter når det gjelder permisjonspenger?

Svar:

Ingen kan sies opp på grunn av graviditet selv om en er i prøvetid. Enhver oppsigelse skal være saklig. Så da må det finnes en annen og saklig begrunnelse for å terminere arbeidsforholdet. Permisjonspenger er regulert i folketrygdloven og påvirkes ikke av om en er i prøvetid eller ikke. Det er de generelle kravene som gjelder mht arbeidstid m.m. for å få rett til permisjonslønn.

Med vennlig hilsen, advokat Ådne Jareld

Del denne artikkelen: