Plaget av fotballer fra fotballbane

Publisert: 20.11.2020

Vi bor rett ovenfor en fotballbane. Huset vårt ble bygget i 2014, før den tid var det friområde her. Vi får stadig baller i hagen fra fotballbanen, både fra privatpersoner som spiller og fra treninger. I 5 år har vi snakket med kommunen om å få et høyere nett mellom banen og huset, men kommunen sier de ikke har midler til høyere nett. Dette er såpass ille at vi ikke kan være i hagen om sommeren. Har vi noen rettigheter å "slå i bordet" med her?

Svar:

Jeg tenker umiddelbart her at man kan påberope seg "granneloven" i denne saken og her henvise til at en eiendom ikke skal anvendes til "unødig skade eller ulempe" for naboene. Jeg vil nok ut i fra dette be om at det gjøres tiltak fra kommunens side som begrenser deres ulemper i så henseende. Selv om det er slik at man må akseptere at hva et område er regulert til så gjelder jo denne "skadebegrensningsplikten" innad mellom naboer.

Saken bør kunne løses ut i fra dette tenker jeg og en fornuftig og saklig dialog med kommunen.

Med vennlig hilsen, advokat Stig Rune Østgaard

Del denne artikkelen: