Pliktdelsarv fra uskiftet bo

Publisert: 27.08.2020

Far døde i for flere år siden, mor har sittet i uskiftet bo frem til nylig da eiendommen ble solgt og hun kjøpte leilighet. 3 barn, 5 barnebarn. Eiendommen ble solgt for ca 10 mill. Hvor stor er pliktdelsarven? Hvor mye kan hun gi i gaver/skjevfordele?

Svar:

Når man sitter i uskiftet bo, kan man ikke gi bort gaver som står i misforhold til boet. Det antas å være fra 15-20 % av boets verdi.

Forskudd på arv kan utdeles, men da har livsarvingene rett til å få like mye i arveforskudd.

Pliktdelsarven er 2/3 til livsarvingene, alternativt 1 million til hvert barn. Dette beløpet økes til 15 ganger grunnbeløpet når ny arvelov trår i kraft på nyåret. Merk at dette er fra hver av foreldrene. Mor kan ikke begrense den delen som kommer fra far. Ved testament, kan hun kun bestemme over sin halvpart av boet.

Med vennlig hilsen, advokat Trude Stormoen

Del denne artikkelen: