Plutselig fjernet fra turnusliste

Publisert: 15.09.2020

Min datter jobber turnus. Hun har hatt faste vakter 2 søndager i mnd som oppvaskhjelp/servitør. Nå er hun plutselig blitt fjernet fra turnuslista,fordi det ikke var arbeid for henne. Kan arbeidsgiver bare fjerne navnet fra turnuslista uten å gi beskjed? Hun er 17 år og ser selvfølgelig frem til de vaktene som hun har. Hun har vært ansatt der snart i 2 år.

Svar:

Hun vil ha krav på en oppsigelse som tilfredsstiller arbeidsmiljølovens krav til formaliteter og saklighet.

Med vennlig hilsen, advokat Ådne Jareld

Del denne artikkelen: