Problemer etter varsling på jobb

Publisert: 04.09.2019

Jeg er en som har varslet om avvik og brudd på røykelov, og pålagt utstyr som ikke bli brukt og flere ting. Ansatte og ledelse gikk i motangrep mot meg. Det ble opprettet personalsak mot meg til slutt med faktarapport som ikke inneholdt fakta. Er under behandling og ble ufør nå. Har jeg rett på erstatning?

Jeg er langstidssykemeldt. Legen har fredet meg, likevel sender arbeidsgiver meg digipost. Legen sier jeg ikke skal svare nå. Vil det bli brukt mot meg fordi jeg ikke svarer?

Svar:

Det er forbudt med gjengjeldelse overfor en som har varslet. Hvis du kan påvise at det har skjedd gjengjeldelse overfor deg, kan du ha rett til økonomisk oppreisning.

På generelt grunnlag vil jeg råde deg til å åpne og besvare post du mottar, også digital post.

Del denne artikkelen: