Provisjon når man er permittert

Publisert: 09.03.2021

Jeg er permittert 90 % og min lønn er fastlønn + provisjon. I perioden har jeg på å jobbe lite, allikevel klart å levere slik at jeg ville fått provisjon. Har jeg rett på å få utbetalt provisjon mens jeg er permittert, eller må jeg vente til (forhåpentligvis) permitteringen blir opphevet. Vil dette får konsekvenser eller innvirkning på dagpengene?

Svar:

En provisjonsavtale er en provisjonsavtale uansett, og påvirkes ikke av permittering eller redusert arbeidstid. Det er kun parametrene i provisjonsavtalen som regulerer provisjonens størrelse.

Med vennlig hilsen, advokat Ådne Jareld

Del denne artikkelen: