Publisere historier fra virkeligheten

Publisert: 28.10.2020
Emneord:

Jeg lurer på om det går an å si noe generelt om hvor grensen går for en privatperson og publisere sin historie fra et skadelig miljø uten å risikere å bli saksøkt for ærekrenkelse når historien åpenbart vil fremstille personen omtalt i et dårlig lys. Vedkommende er over lang tid omtalt i media og vært i rettstvister, samt etterforsket av myndighetene. Jeg har skjønt at dette ikke er et område man kan svare helt definitivt men vil gjerne høre deres syn på dette.

Svar:

Dette er egentlig et umulig spørsmål og svare nøyaktig på. Men om du vet at opplysningene som publiseres er feil og er egnet til å påføre andre en form for skade eller ubehag, så kan dette utløse rett til erstatning for ærekrenkelsen for den som blir utsatt for uretten.

Men dette spørsmålet burde du egentlig ha stillet til en advokat som arbeider med strafferett.

Med vennlig hilsen, advokat Bjørn M. Brauti

Del denne artikkelen: