Råd til avtale om jaktrettigheter

Publisert: 03.05.2018

Min eldre søster skal ved odel overta våre foreldres gård (skog og dyrket mark). I den forbindelse ønsker vår felles far at jeg, som deres sønn, skal overta jaktrettighetene tilhørende eiendommen. Hva er beste løsningen for å skrive en juridisk bindene avtale, uten tidsbegrensning, og som følger eiendommen? Skal denne avtalen, med G.nr/B.nr, om jakt inn som en del av kjøpekontrakten mellom mine foreldre og søster? Skal det etableres og tinglyses en egen avtale som omhandler jaktrettighetene

Svar:

Jeg anbefaler at det skrives en egen avtale om jaktrettighetene for deg, og at det også inntas i avtalen mellom din søster og deres foreldre. Det bør også tinglyses som en rettighet på eiendommen at du har denne rettigheten.

Med vennlig hilsen, advokat Trude Stormoen

Del denne artikkelen: