Redd for å gi mor samvær med barna

Publisert: 22.03.2021

Jeg er far til 2 barn. Mor og jeg har siden bruddet for 6 år siden hatt 50/50 samvær på begge barna. De siste årene har BVT fått inn en del bekymringer vedrørende mors forsørgerevne. Dette har resultert i 2 forskjellige undersøkelser. Bekymringene har primært vært basert på rus i hjemmet, dårlig oppfølging av barna, vold i hjemmet fra mors samboer. Den siste hendelsen var at mor krasjet med barna i bilen i narkotikarus. Jeg har begge barna 100 % nå. Jeg er redd mor har krav på å ha barna? Hva gjør jeg?

Svar:

Alle foreldre har en grunnleggende plikt til å gi barn forsvarlig omsorg. Dette betyr også at man har plikt til å stanse samvær, dersom barnet blir utsatt for vold, overgrep eller annen omsorgssvikt under samværet. Det kan være fysisk eller psykisk vold eller at barnet på annen måte blir behandlet slik at den fysiske eller psykiske helsen blir utsatt for skade eller fare.

Om du og mor er uenige om dette, bør dere bestille time til mekling på familievernkontoret. Dersom dere ikke klarer å bli enige der, kan en av dere bringe saken inn for domstolene for rettslig avklaring. Retten vil da, med bistand av en sakkyndig psykolog, vurdere hvor det er best for barna å bo og hvilket samvær de skal ha med den av foreldrene de ikke skal bo med, herunder om samværet skal være under tilsyn.

Med vennlig hilsen, advokat Cathrine Rieber-Mohn

Del denne artikkelen: