Regler for oppsigelse

Publisert: 07.05.2021
Emneord: ,

Hva rettigheter har jeg når de kommer til oppsigelse? Har jobbet 2 år som lærling og snart 2 år som ferdigutdannet på samme sted. Er de noe jeg kan gjøre for å gjøre min situasjon bedre?

Svar:

Arbeidsmiljøloven gir arbeidstaker beskyttelse mot å bli oppsagt, ved at loven setter krav til hvilke forhold som kan begrunne en oppsigelse. Dette er arbeidstakers oppsigelsesvern, og medfører at en oppsigelse fra arbeidsgiver må være begrunnet i arbeidstakers, arbeidsgivers eller virksomhetens forhold. For å effektivisere oppsigelsesvernet er det i arbeidsmiljøloven gitt nærmere bestemmelser om formkrav til oppsigelse der arbeidsgiver går til oppsigelse av en arbeidstaker, og regler om oppsigelsesfristens lengde, som bare i noen grad kan fravikes ved avtale. Oppsigelsesvernet gjelder for alle ansatte i virksomheten.

Del denne artikkelen: