Regler for uskiftet bo

Publisert: 17.08.2021
Emneord: ,

Hvilke rettigheter og begrensninger gjelder nå (ny arvelov jan 2021) for en gift (66 års langt ekteskap) person som sitter i et uskiftet bo?

Svar:

Den viktigste regelen, er at man ikke kan gi bort gaver som står i misforhold til boet. Før var det et absolutt forbud mot å gi bort fast eiendom, men nå er dette omfattet av den samme bestemmelsen. Det vil si at man også for eiendom må foreta en vurdering om at verdien ikke må stå i misforhold til boets verdier, om man skal gi bort eller selge billig (gavesalg).

Det er også begrensninger på å dele ut arv ( alle arvinger kan kreve det samme ved forskudd på arv). Det er også begrensninger for hva man kan råde over i testament: man kan kun bestemme over sin andel av uskifteboet i testament. I tillegg skal man ikke råde over boet slik at det tapps unødvendig. Dette er de viktigste reglene. Men det er endringen mht fast eiendom som er den vesentligste endringen fra tidligere.

Med vennlig hilsen, advokat Trude Stormoen

Del denne artikkelen: