Regler som regulerer eierskap til informasjon i databaser

Publisert: 20.01.2021
Emneord:

Finns det lover/regler som regulerer eierskap til informasjonen i systemer/databaser? I dette tilfelle gjelder det informasjon som en arrangementskomite, (AK),opprettet av styret i en organisasjon, gjør utilgjengelig for styret i organisasjonen. Det eksisterer både mandat og retningslinjer for kommunikasjon vedtatt på årsmøtet av medlemmene. AK forholder seg ikke til noen av dokumentene; AK lager egen logo, egne sider på sosiale medier og egne systemer som ikke er kompatible med organisasjonens.

Svar:

Enhver som har skapt noe, har eierskap til det skapte i større eller mindre grad. Det er avhengig av om det er spesifikt eller generelt, om det er personlig, privat eller allment. Det kan avhenge av om det er en samling av informasjon som er ellers tilgjengelig og om det er unikt og har "verkshøyde". Det er mange ulike kriterier, slik at det kan ikke fastslås hva som gjelder i dette tilfelle uten nærmere vurdering. Det er imidlertid et styre som normalt har myndighet til å utføre det utøvende i en organisasjon gjennom autorisasjon/mandag fra generalforsamlingen i organisasjonen. En arrangementskomite som har mandat fra et styre, er underlagt styrets instruksjoner.

Med vennlig hilsen, advokat Ådne Jareld

Del denne artikkelen: