Reklamasjon på bobil

Publisert: 02.09.2020

Jeg kjøpte 20. juni en bobil. Allerede på vei hjem fra Bergen fikk jeg problemer. Problemene har fortsatt hele sommeren og i forrige uke godtok selger å heve kjøpet. De har hele tiden prøvd å unndra seg å betale for utgifter som ikke har med selve motoren å gjøre. Lurer på hvilke rettigheter jeg har. Kostnader som jeg hadde ved kjøp, som fly og hotell i Bergen. Omregistrering. Utbedringer på bilen. Inventar som er kjøpt inn. Bankrenter?

Svar:

Heving medfører at ytelsene skal føres tilbake. Dvs. bil mot kjøpesum. Loven sier: Heves kjøpet, skal forbrukeren godskrive selgeren avkastning som han eller hun har hatt av tingen, og gi rimelig vederlag for vesentlig nytte han eller hun ellers har hatt av den.

Dersom selgeren skal betale kjøpesummen tilbake, plikter selgeren å betale renter etter lov 17. desember 1976 nr. 100 om renter ved forsinket betaling m.m. fra den dag forbrukeren reklamerte på mangelen. Dersom forbrukeren avkreves vederlag for nytten av gjenstanden etter første ledd, plikter selgeren likevel å betale slik rente fra den dag selgeren mottok betalingen.

I tillegg kan du kreve erstatning for andre utgifter i forbindelse med kontraktsbruddet - men kun rimelige og nødvendige utgifter som følge av hevingen.

Med vennlig hilsen, advokat Ida Helene Braastad Balke

Del denne artikkelen: