Rett på ferie i ny jobb?

Publisert: 22.04.2021

Jeg begynte i ny jobb den 15. april i år. I kontrakten står det at jeg er ansatt til 30. juli med mulighet for forlengelse. Har jeg rett på ferie?

Svar:

Ferieloven regulerer arbeidstakerens rett til ferie og feriepenger. Loven gjelder også for midlertidig ansatte.

Rett til ferie forutsetter at arbeidstaker har tiltrådt stillingen innen 30. september i ferieåret. Du har dermed som utgangspunkt rett til ferie med 25 virkedager. Du har imidlertid kun rett til full ferie dersom ferie ikke er avviklet hos forrige arbeidsgiver i samme ferieår. Dersom deler av ferien er avviklet hos forrige arbeidsgiver, skal det gjøres fradrag for dette ved tiltredelse hos ny arbeidsgiver.

Del denne artikkelen: