Rett på ferie i ny jobb?

Publisert: 22.04.2021

Jeg begynte i ny jobb den 15. april i år. I kontrakten står det at jeg er ansatt til 30. juli med mulighet for forlengelse. Har jeg rett på ferie?

Svar:

Ferieloven regulerer arbeidstakerens rett til ferie og feriepenger. Loven gjelder også for midlertidig ansatte.

Rett til ferie forutsetter at arbeidstaker har tiltrådt stillingen innen 30. september i ferieåret. Du har dermed som utgangspunkt rett til ferie med 25 virkedager. Du har imidlertid kun rett til full ferie dersom ferie ikke er avviklet hos forrige arbeidsgiver i samme ferieår. Dersom deler av ferien er avviklet hos forrige arbeidsgiver, skal det gjøres fradrag for dette ved tiltredelse hos ny arbeidsgiver.

Med vennlig hilsen, advokat Susanne Danielsen

Del denne artikkelen: