Rett på overtidsbetalt når man har vært sykemeldt?

Publisert: 05.05.2021

Jeg er ansatt i en 97 % stilling, men jobbet sist mnd 169,5 timer, 72 av disse er sykepenger. Har jeg rett på overtid for de timene som er over 150 timer, eller faller dette vekk når jeg har vært sykemeldt?

Svar:

Kravet på overtidsgodtgjørelse må vurderes i forhold til den faste arbeidstid hver enkelt dag.

Med vennlig hilsen, advokat Ådne Jareld

Del denne artikkelen: