Rett til foreldrepenger etter oppsigelse

Publisert: 18.01.2021

Jeg er fast ansatt 100 % som parkeringsbetjent i en privat firma. Jeg ble forelder 01.01.2021, og fikk oppsigelse fra jobben 10.01.2021. Har jeg rett til foreldrepenger slik at jeg har jobbet i siste 2 år? Kan jeg ønske utbetaling av hele summen med en gang?

Svar:

Svaret på ditt spørsmål avhenger av flere konkrete forhold som du ikke opplyser om, bl.a. din oppsigelsestid og fordelingen av fødselspermisjonen mellom barnets mor og far. Generelt er det imidlertid slik at foreldre/fødselspenger er en løpende ytelse som erstatter tapt lønn under fødselspermisjon. En oppsigelse vil ikke fjerne retten til fødselspenger.

Med vennlig hilsen, advokat Ådne Jareld

Del denne artikkelen: