Rettigheter etter endring i folketrygdeloven

Publisert: 30.07.2019

Hva skjer med rettigheter man hadde etter folketrygdlovens §3-21 da denne ble opphevet? På 80-tallet ble jeg utredet hos lege på oppdrag fra den daværende Trygdeetaten. Legen fastslo en varig skade som skrev seg tilbake til før fylte 16 år, og at min arbeids- og inntektsevne, og dermed opptjening av pensjonsrettigheter, som følge av dette var nedsatt. Jeg fikk opplyst fra mitt lokale trygdekontor at jeg var tilkjent 2 tilleggspoeng i folketrygden etter FTL §3-21, som skulle kompensere for det.

Svar:

Folketrygdloven § 3-21 omhandlet regler om unge uføre, altså mennesker som grunnet helsemessige forhold hadde nedsatt arbeids-/inntektsevne. Regelen er som du skriver opphevet, og reglene som i dag omhandler unge uføre er nå blant annet å finne i folketrygdloven § 12-13. Dagens regler gir unge uføre rett til en minsteytelse dersom vilkårene for dette er til stede. Jeg anbefaler deg å fremsette et krav om rettigheter som ung ufør til NAV, dersom du per i dag ikke mottar minsteytelse som ung ufør.

Del denne artikkelen: