Rettigheter som uvaksinert helsearbeider

Publisert: 02.11.2021
Emneord: ,

Jeg jobber i helsevesenet, og dermed jobber direkte med pasientene som er i risikogruppe. Alle pasientene og ansatte er fullvaksinert, bortsatt fra meg. Jeg er ikke vaksinert. Det har oppstått Covid-19 utbrudd tross for høy andel av Covid-19-vaksinering. Kan arbeidsgiver omplassere meg eller endre arbeidsoppgaver? Hvis ja, kan jeg bruke en advokat å bistå meg, jeg tenke det er brudd på pasient og brukerrettighetsloven Kap 4 og menneskerettighetsloven, Nuremberg code.

Svar:

Dette må bero på en konkret vurdering. Du kan omplasseres eller få endrete arbeidsoppgaver om du ikke lenger er skikket for arbeidet. Jeg vil anta at det faktum at du ikke er vaksinert og kan utgjøre en smitterisiko er tilstrekkelig grunnlag for å fastslå at du ikke er skikket og derved kan omplasseres til en stilling du er skikket til eller gis arbeidsoppgaver du er skikket til. Enhver har rett til å benytte advokat. Hvis du vinner frem med ditt krav, vil du ofte også ha krav på å få dekket dine utgifter til juridisk bistand av arbeidsgiver, men dette må baseres på en konkret vurdering. I utgangspunktet må du kalkulere med at du må betale dine egne utgifter til juridisk bistand.

Med vennlig hilsen, advokat Ådne Jareld

Del denne artikkelen: