Rettssak etter trakassering

Publisert: 04.01.2021

For syv år siden sa jeg opp stillingen min etter en aviskronikk jeg skrev som medførte omfattende trakassering og gjengjeldelse fra arbeidsgiver. Jeg ble traumatisert etter hendelsen, med nylig påvist redusert arbeidsevne. Jeg har lest at press og trakassering noen ganger kan sees på som oppsigelse og at frister for søksmål ikke gjelder når formkravene til oppsigelsen ikke er fulgt. Kan jeg ta opp igjen saken og gå til søksmål?

Svar:

Det står deg fritt til å forfølge forholdet rettslig, så lenge foreldelsefristene for krav opprettholdes, som er 3 år for enkle krav, men kan være lenger om kravet baserer seg på et straffbart forhold. For personskader begynner foreldelsesfristen å løpe når det er konstatert en personskade og det er klarlagt hvem som er ansvarlig for skaden. Utfordringen er å få ført saken etter arbeidsmiljølovens regler. Det kreves en mer inngående vurdering av ditt konkrete tilfelle for å kunne anbefale deg veien videre og om et søksmål kan føre frem. Du bør derfor kontakte en advokat for en nærmere vurdering. Hvis dette kan rubriseres som en yrkesskade, kan det være at en henvendelse til din arbeidsgivers forsikringsselskap kan gi deg en pekepinn på hvor din sak står.

Med vennlig hilsen, advokat Ådne Jareld

Del denne artikkelen: