Sagt opp etter ulykke på jobb

Publisert: 05.05.2021

Ba om måling av hydrogensulfidgass i lokalene til arbeidsgiver. Ble så utsatt for ulykke på jobb. Stod på stol for å rekke opp til vindu for å få luft inn i lokalet. Ref etter anvisning fra arbeidsgiver. Falt bakover, slo hodet i en kjøkkenbenk, hentet i sykebil. Arbeidsgiver gjorde etter ulykke forsøk på å urettmessig forlenge prøvetid,(måtte bruke advokat) unnlot å referere fra møter der de truet meg, ulykke skulle ikke snakkes om. Opplevde grov trakassering. Ble sagt opp da de mistet anbud. Har jeg en sak?

Svar:

Du bør melde ulykken inn til det forsikringsselskapet som arbeidsgiver har tegnet yrkesskadeforsikring i. Du bør også be din fastlege om hjelp til å melde ulykken inn som yrkesskade til NAV. Hvis en arbeidsgiver ikke har arbeide til ansatte, vil det vær saklig å gå til oppsigelse, men dette avhenger av en rekke forhold og en konkret vurdering. Du bør ta dette opp med din advokat og få en vurdering av sakligheten i oppsigelsen.

Med vennlig hilsen, advokat Ådne Jareld

Del denne artikkelen: